Background Image
Previous Page  5 / 53 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 53 Next Page
Page Background

barobirlik

6

Türkiye’deki enerji sektörünün tüm

boyutlarıyla ele alındığı “Enerji ve

Hukuk” Sempozyumu, 14-15 Kasım

2014 tarihlerinde Türkiye Barolar

Birliği’nde gerçekleştirildi.

Açış konuşmalarını Türkiye Barolar

Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin

Feyzioğlu ile TMMOB Yönetim Ku-

rulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın

yaptığı sempozyumda uygulama-

daki enerji politikaları birçok yö-

nüyle eleştirildi; enerji sektörünün

geleceğine ilişkin program öngörü-

lerinin gerçekleşmesinin güçlükleri

somut verilerle ortaya konuldu.

‘ENERJİ, EKONOMİ VE ÇEVRE’

BİZİM İŞİMİZ BU ÜÇLÜYÜ

DENGEDE TUTMAK

Konuşmasına, enerji, ekonomi çev-

re üçlüsünü dengede tutmanın

önemine vurgu yaparak başlayan

Feyzioğlu, “Bizim işimiz bu üçlüyü

dengede tutabilmek. Çevreyi kat-

lederek enerji üretirsek, enerjiyi

yaşamak için ürettiğimizi düşün-

düğümüzde, yaşam imkânlarımız

elimizden gittiğinde enerjiyi ne

yapacağız. Enerjiyi üretemezsek

yaşayamayacağız, çevreyi ne yapa-

cağız ve ekonomiyi enerjiyle bes-

lemediğimiz takdirde insanların

karnını nasıl doyuracağız. Bu üçlü-

yü en rasyonel şekilde dengede tut-

maktan bahsediyoruz. İşte değerli

dostlarım devlet gibi devletin varlı-

ğı tam da burada lazım. Sistemden

devleti çıkarttığımızda geriye kısa

vadeli kâr hırslarını dizginlemek

zorunda kalmayan ve bu sebep-

le de çevreyi, yaşam alanlarımızı

katletmeyi hiç de önemsemeyen

birtakım girişimlerle karşı karşıya

kalıyoruz. Bizim bu saç ayağı çerçe-

vesinde enerji güvenliğini sağlama-

yı mutlaka başarmamız gerekiyor.

Bu çerçevede yeterli enerjiye, öde-

nebilir enerjiye, kesintisiz, güveni-

lir, çeşitlendirilmiş enerjiye ve el-

bette çevreyi yok etmeyen enerjiye;

enerji üretimine ihtiyacımız var. Bu

sayede enerji güvenliğini sağlaya-

biliriz” dedi.

TÜRKİYE, ENERJİ

VERİMLİLİĞİNİ

SAĞLAYAMADIĞI VE

KENDİ ÜLKESİNDE ENERJİ

ÜRETEMEDİĞİ SÜRECE

BAĞIMSIZ BİR DIŞ POLİTİKA

SAHİBİ OLAMAYACAKTIR

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı

olduğunu söyleyen Feyzioğlu şöyle

konuştu:

‘ENERJİ VE HUKUK’

SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBB TARAFINDAN TMMOB VE BAĞLI MESLEK ODALARI

İLE SEKTÖRDEKİ DİĞER PAYDAŞLARIN KATILIMIYLA

HABERLER