Background Image
Previous Page  4 / 53 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 53 Next Page
Page Background

HABERLER

barobirlik

5

Türkiye Barolar Birliği tarafından

başlatılan “Irak Türkmenlerine

Yardım Kampanyası” kapsamında

toplanan yardımın yerine ulaştırıl-

ması amacıyla Türkmeneli İşbirliği

ve Kültür Vakfı ile yardım protokolü

imzalandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Türk-

meneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Yö-

netim Kurulu Başkanı Fatih Türk-

can tarafından imzalanan protokole

göre; toplanan yardımla, Irak’ta ya-

şayan Türkmen mültecilere ihtiyaç-

ları doğrultusunda malzemeler te-

min edilerek dağıtımı yapılacak.

İmza töreninde konuşan Türkiye

Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr.

Metin Feyzioğlu, “Bugün yaptığı-

mız destek, yerine ulaşacağına dair

en ufak bir kuşkumuzun olmadığı,

gönül rahatlığıyla yaptığımız bir

destektir. Gönül isterdi ki Türkmen

kardeşlerimizi böyle bir sebeple de-

ğil daha iyi gerekçelerle kucaklaya-

bilseydik” dedi.

Ortadoğu’da yaşananlardan Türki-

ye’nin de dersler çıkarması gerekti-

ğinin altını çizen Feyzioğlu, “Cumhu-

riyetimizin kuruluş felsefesindeki

kurucumuzun ortaya koyduğu te-

mel ilkelere bakıp önce şükretmeli-

yiz, ondan sonra da birliğimizi nasıl

daha güçlendirebiliriz bunu konuş-

malıyız” ifadelerini kullandı.

Türkmenlerin yanında oldukları için

Türkiye Barolar Birliği’ne teşekkür

eden Vakıf Yönetim Kurulu Başka-

nı Fatih Türkcan, sadece Kerkük’te

yaşayan yaklaşık 60.000 göçmenin

olduğunu, çok zorluk çektiklerini ve

bir an önce memleketlerine yerleş-

meyi istediklerini söyledi. Türkcan,

Türkiye Barolar Birliği tarafından

sağlanan katkının kendileri için çok

büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

IRAK TÜRKMENLERİNE YARDIM KAMPANYASINDA TOPLANAN

YARDIMIN YERİNE ULAŞTIRILMASI AMACIYLA TÜRKMENELİ

İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI İLE YARDIM PROTOKOLÜ İMZALANDI

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Ku-

rulu, 4 Kasım 2014 tarihli toplantı-

sında, 28 Ekim 2014 tarihinde Ka-

raman’ın Ermenek ilçesinde maden

ocağındaki su baskını ile meydana

gelen maden faciasıyla ilgili hukuki

destek koordinasyon kurulu oluştu-

rulmasına karar verdi.

Kurul, çalışmalarını Türkiye Barolar

Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Fey-

zioğlu başkanlığında yürütecek. Avu-

katlar ve akademisyenlerden oluşan

kurulda şu isimler çalışma yapacak:

Av. Oktay YILMAZ (Karaman Barosu

Başkanı)

Av. Zeynel BALKIZ (Manisa Barosu

Başkanı)

Av. Sema AKSOY (Ankara Barosu)

Av. Tülay BEKAR (Ankara Barosu)

Av. Serhan ÖZBEK (Manisa Barosu)

Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU (Hacet-

tepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)

Prof. Dr. H. Şebnem DÜZGÜN (ODTÜ

Maden Mühendisliği)

Doç. Dr. Müslüm AKINCI (Kocaeli Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr Emel BADUR (Çankaya

Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Eser US (Çankaya Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr Mehmet Ali ŞUĞLE (An-

kara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fa-

kültesi)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, ERMENEK’TE YAŞANAN MADEN FACİASIYLA

İLGİLİ HUKUKİ DESTEK KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURDU