Background Image
Previous Page  3 / 53 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 53 Next Page
Page Background

HABERLER

barobirlik

4

Türkiye Barolar Birliği’nin hukuk

fakültesi öğrencilerinin avukatlık

mesleğine uygun eğitim-öğretim

alabilmelerine yönelik standartları

belirleyecek ölçme değerlendirme

çalışmaları kapsamında, 35 hukuk

fakültesi dekanının katılımıyla “Hu-

kuk Öğretimi ve Eğitimini İzleme ve

Değerlendirme” toplantısı gerçek-

leştirildi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Ber-

lin Eyaleti Devlet Hukuk Sınavı Ku-

rumu Başkanı Martin Gross’un da

katıldığı ve Almanya’daki hukuk

eğitimi ve devlet sınavı uygulaması

hakkında bilgi verdiği toplantıda,

hukuk eğitim ve öğretiminde stan-

dartların belirlenmesi için önemli

adımlar atıldı.

Toplantıya katılan dekanlar, hukuk

eğitimi ve öğretimindeki standart-

ları belirlemek ve eğitim-öğretim

sürecini izleyerek değerlendirme-

lerde bulunmak üzere görevdeki ve

önceki dekanlardan oluşan, danış-

ma kurulu olarak görev yapacak bir

dekanlar konseyi ile 12 kişilik bir

yürütme kurulu oluşturulmasına

karar verdiler. Yürütme kurulu, bir

hukuk fakültesinin avukatlık stajı

yapabilir seviyede öğrenci yetişti-

rebilmesi için asgari standartları

belirleme çalışmalarına zaman kay-

betmeden başlama kararı aldı.

Türkiye Barolar Birliği Yönetimi

toplantıda şunları dile getirdi:

Anayasa Mahkemesi’nin kararına

rağmen avukatlık sınavı bir türlü

getirilmemekte, Türkiye Barolar

Birliği tarafından yapılmak istenen

staja giriş ve stajdan çıkış değer-

lendirmesi kanunla engellenmek

istenmektedir. Kontrolsüz şekilde

açılmış ve sayısı 100 civarında olan

hukuk fakültelerinin pek çoğunun

eğitim-öğretim kalitesi istenilen

seviyede değildir. Türkiye’de şu

anda 85 bin avukat bulunmaktadır.

Hukuk fakültelerinde okumakta

olan 48 bin öğrenci vardır. Bu öğ-

rencilerden 43 bininin 5 yıl içeri-

sinde avukat olacağı tahmin edil-

mektedir. Hukuk fakültelerindeki

eğitim-öğretim kalitesinin yüksel-

tilmesi ve avukatlık sınavı temel

zorunluluktur.

HUKUK EĞİTİMİNDE TÜRKİYE BAROLAR

BİRLİĞİ’NDEN BÜYÜK GİRİŞİM

- HUKUK EĞİTİMİNİN STANDARTLARINI FAKÜLTELERİMİZLE

BİRLİKTE BELİRLİYORUZ

- ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONUMUZU KURDUK