Background Image
Previous Page  12 / 53 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 53 Next Page
Page Background

HABERLER

Türkiye Barolar Birliği ve Karika-

türcüler Derneği tarafından ortak-

laşa düzenlenen “Uluslararası İnsan

Hakları Karikatür Yarışması” so-

nuçlandı.

Yarışmaya, 60 ülkeden 420 karika-

tür sanatçısı 1720 karikatür ile ka-

tıldı.

Tonguç Yaşar, Metin Peker, Ahmet

Aykanat, Borislav Stankovic, Va-

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI

KARİKATÜR YARIŞMASI SONUÇLANDI

lentin Druzhinin, Cem Koç, Cum-

hur Gazioğlu ve Kürşat Coşkun’dan

oluşan jüri 15 Kasım 2014 tari-

hinde Türkiye Barolar Birliği’nde

toplandı. Yapılan değerlendirme

sonucunda; Polonyo’dan Grzegorz

Szumowski birincilik ödülüne, Yu-

nanistan’dan Michael Kountoursis

ikincilik ödülüne, Türkiye’den Mu-

hammed Şengöz üçüncülük ödülü-

ne layık görüldü.

barobirlik

13