1 / 36 Next Page
Information
Show Menu
1 / 36 Next Page
Page Background

Sahibi

Türkiye Barolar Birliği Adına

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Av. İ. Güneş Gürseler

TBB Genel Sekreteri

Editör

Özge Şener

Grafik-Tasarım

Mustafa Horuş

İletişim Adresi

Oğuzlar Mah.

Barış Manço Cad.

Av. Özdemir Özok Sok. No: 8

06520 Balgat - ANKARA

Tel:

0 312 292 59 00

Faks:

0 312 286 55 65

Dijital versiyon

http://ebarobirlik.barobirlik.org.tr yayin@barobirlik.org.

tr

Aylık yayımlanan

Yerel Süreli Yayın

Basım tarihi : 10 Mayıs 2017

Baskı

Şen Matbaa

0 [312] 229 64 54

Özveren sok. 25/B

Demirtepe/ANKARA

barobirlik

İÇİNDEKİLER

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ’NDE

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDE BULUŞTUK

KURGUSAL DURUŞMA YARIŞA FİNALİ:

BİRİNCİLİK MUĞLA BAROSU’NUN!

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT

HAKLARI MERKEZİ

TARAFINDAN HAZIRLANAN UZLAŞMA

SAĞLAMA YÖNETMELİĞİ

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

TBB’NİN SİNOP’TAKİ SEMPOZYUMU

NÜKLEER SANTRAL PLANLARININ

BUGÜNKÜ İÇ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ!

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

KAMU AVUKATLARI ÇALIŞTAYI ANTALYA’DA

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

02

10

21

06

14

Sayı: 29 • Nisan 2017

TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İ Ğ İ

barobirlik