1 / 36 Next Page
Information
Show Menu
1 / 36 Next Page
Page Background

Sahibi

Türkiye Barolar Birliği Adına

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Av. İ. Güneş Gürseler

TBB Genel Sekreteri

Editör

Özge Şener

Grafik-Tasarım

Mustafa Horuş

İletişim Adresi

Oğuzlar Mah.

Barış Manço Cad.

Av. Özdemir Özok Sok. No: 8

06520 Balgat - ANKARA

Tel:

0 312 292 59 00

Faks:

0 312 286 55 65

Dijital versiyon

http://ebarobirlik.barobirlik.org.tr yayin@barobirlik.org.

tr

Aylık yayımlanan

Yerel Süreli Yayın

Basım tarihi : 08 Nisan 2017

Baskı

Şen Matbaa

0 [312] 229 64 54

Özveren sok. 25/B

Demirtepe/ANKARA

barobirlik

İÇİNDEKİLER

TÜRK DİLİ KONUŞAN VE AKRABA ÜLKELER

AVUKAT ÖRGÜTLERİ BİRLİĞİ’NİN

I. OLAĞAN GENEL KURULU

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ULUSLARARASI KADIN

VE HUKUK SEMPOZYUMU

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN

EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HALKOYLAMASI

VE OYLAMANIN

GÜVENLİĞİ

TBB ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU

TARAFINDAN “ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN

ÇEVRE HUKUKUNA ETKİLERİ” KONULU

PANEL DÜZENLENDİ

16 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILACAK

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASINDA

SANDIK KURULU ÜYELERİ ve GÖZLEMCİLER

İÇİN REHBER

02

10

20

06

14

Sayı: 28 • Mart 2017

TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İ Ğ İ

barobirlik

SANDIK KURULU ÜYELERİ VE GÖZLEMCİLER İÇİN REHBER

Sayfa 20