1 / 68 Next Page
Information
Show Menu
1 / 68 Next Page
Page Background

Sahibi

Türkiye Barolar Birliği Adına

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Av. İ. Güneş Gürseler

TBB Genel Sekreteri

Editör

Özge Şener

Grafik-Tasarım

Mustafa Horuş

İletişim Adresi

Oğuzlar Mah.

Barış Manço Cad.

Av. Özdemir Özok Sok. No: 8

06520 Balgat - ANKARA

Tel:

0 312 292 59 00

Faks:

0 312 286 55 65

E- Mail

yayin@barobirlik.org.

tr

Aylık yayımlanan

Yerel Süreli Yayın

Basım tarihi : 08 Ocak 2017

Baskı

Şen Matbaa

0 [312] 229 64 54

Özveren sok. 25/B

Demirtepe/ANKARA

barobirlik

İÇİNDEKİLER

“KHK’LER TÜRKİYESİ’NDE SAVUNMA

HAKKI” PANELİ TÜRKİYE BAROLAR

BİRLİĞİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

CEHALETİN TAHAKKÜMÜ

Av. Başar YALTI

II. ULUSLARARASI

ÇOCUK KORUMA KONGRESİ TÜRKİYE

BAROLAR BİRLİĞİ’NDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜBAKKOM 13. DÖNEM 3. GENEL ÜYE

TOPLANTISI NEVŞEHİR BAROSU’NUN

EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

AÇIKLAMALI - KARŞILAŞTIRMALI

03

12

36

06

30

Sayı: 26 • Kasım/Aralık 2016

TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İ Ğ İ

barobirlik

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ AÇIKLAMALI - KARŞILAŞTIRMALI

Sayfa 36