1 / 36 Next Page
Information
Show Menu
1 / 36 Next Page
Page Background

Sahibi

Türkiye Barolar Birliği Adına

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Av. İ. Güneş Gürseler

TBB Genel Sekreteri

Editör

Özge Şener

Grafik-Tasarım

Mustafa Horuş

İletişim Adresi

Oğuzlar Mah.

Barış Manço Cad.

Av. Özdemir Özok Sok. No: 8

06520 Balgat - ANKARA

Tel:

0 312 292 59 00

Faks:

0 312 286 55 65

E- Mail

yayin@barobirlik.org.

tr

Aylık yayımlanan

Yerel Süreli Yayın

Basım tarihi : 22 Kasım 2016

Baskı

Şen Matbaa

0 [312] 229 64 54

Özveren sok. 25/B

Demirtepe/ANKARA

barobirlik

İÇİNDEKİLER

34. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU WASHINGTON’DA

ULUSLARARASI BAROLAR BİRLİĞİ’NİN

GENEL KURULU’NDA KONUŞTU

DOSYA KONUSU:

BARO SEÇİMLERİ

KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASINDA

BİRİNCİLİK KARS BAROSU STAJYERLERİNİN

İLGİSİZLİK NEDEN?

Av. Başar YALTI

02

14

18

08

16

Sayı: 25 • Ekim 2016

barobirlik

TÜRK İ YE BAROLAR B İ RL İ Ğ İ